Đài quan sát thị trường lao động tại Việt Nam

Mục tiêu chính của LMO là hướng dẫn cá nhân đưa ra những lựa chọn sáng suốt về phát triển kỹ năng...

LMO tổng hợp dữ liệu hiện có liên quan về kỹ năng và nhu cầu lao động (từ người sử dụng lao động) và nguồn cung (từ dân số trong độ tuổi lao động), phân tích những dữ liệu này, sau đó cung cấp thông tin về thị trường lao động kịp thời, phù hợp và dễ tiếp cận cho sinh viên và nhân viên tư vấn hướng nghiệp.